Spring til indhold

(Læsetid: 3 min.) Borderline og den histrioniske personlighed minder om hinanden. Men, der er nogle væsentlige forskelle i de to personligheder. 

Ligesom med andre “cluster” B personlighedsforstyrrelser, kræver det 5 ud af 8 kriterier/karaktertræk, for at kunne bedømme om en person lider af en histrionisk personlighedsforstyrrelse. 

De 8 karaktertræk ved den histrioniske personlighedsforstyrrelse:

1: Sætter sig selv i centrum for opmærksomhed. Og oplever ubehag i situationer, hvor dette ikke sker.

2: Provokativ adfærd. Og ofte af sexuel forførende karakter.

3: Hurtigt skiftende “hult” følelsesregister.

4: Bruger konstant sin fysiske fremtræden, for at få opmærksomhed på sig selv. 

5: Impressionistisk talestil, dvs. med mange indtryk, uden detaljer. Og spør du ind til deltaljerne, føler personen sig angrebet. 

6: Selvdramatisk i sin fremtræden. Følelser overdrives. Og ofte af teatralsk karakter.

7: Betragter relationer for mere intime, end de reelt set er. F.eks. anvendes hurtigt “øgenavne” som “skat”, “honey”, “sweetie” osv. Personens karakter er overfladisk. Keder sig let. Og har behov for at provokere. 

8: Er modtagelig overfor andres indflydelse eller omstændigheder.

Se også de diagnostiske kriterier her

For borderline personlighedsforstyrrelse gælder 5 ud af følgende 9 kriterier:

1: Følelse af kronisk tomhed, som personen søger at undgå. 

2: Ustabile, intense relationer, som indeholder en cyklus af idealisering og devaluering – “splitting”.

3: Identitetsforstyrrelser, med et ustabilt selvbillede.

4: Impulsiv adfærd, som potentielt kan være selvskadende. F.eks. at personen bruger for mange penge, misbruger mennesker, og vild bilkørsel.

5: Selvmordsadfærd. F.eks. i form af fakter, trusler om selvmord eller selvskadende adfærd, som cutting.

6: Emotionelt ustabil. Personen reagerer fra dag til dag på begivenheder. 

7: Ofte upassende og intens vrede. Og personen har svært ved at kontrollere vreden.

8: Affektiv ustabilitet. Personen har gentagende, hurtige, afbrudte skift i humør. For mere uddybelse af dette, læs PubMed artikel her

9: Paranoide eller dissocierende symptomer, dvs. forfølgelsesvanvid eller uvirkelighedsfølelse, hvor tankerne flyver. Og personen har ikke overblik.  

Se også de diagnostiske kriterier her

De to personlighedsforstyrrelser, som her nævnt, deler de hurtigt skiftende følelser, de stærke følelsesmæssige udtryk, intensiteten, kompulsiviten, dvs. det påskyndede og tendensen til manipulation.
 
For den borderline gælder kun vreden, følelsen af tomhed, det destruktive og identitetsforstyrrelser.
 
For den histrioniske gælder kun den impressionistiske talestil, det forførende og den provokative adfærd. 
 
En person kan dog godt have træk fra begge personlighedsforstyrrelser. 
 
Inden for diagnostikken er en tendens til at overse det histrioniske. Og diagnostisere personen som borderline i stedet. 
 
Der er brug for mere forskning på begge personligheder, især på det histrioniske. 
 
Du er velkommen til at kommentere i 14 dage. Herefter forsvinder muligheden og kommentarerne.

Du kan altid sende en besked til Narcfri under fanen “Velkommen”.

Følg med på Narcfri

Forskellen på borderline og histrionisk personlighed