Spring til indhold

(Læsetid: 4 min.) Der findes mange skriftsteder i Bibelen, som omhandler narcissisme. I denne tekst nævner jeg blot nogle få af disse skriftsteder. Mange af os troende kristne går rundt og tror, at vi kan køre på frihjul, når vi har taget imod Jesus som vores Herre og Frelser. Alt andet end troen er nærmest ligegyldigt. Vores tanker, ord og adfærd overfor hinanden er mindre vigtig. Det er en usand overbevisning.

Hjertet er det mest bedrageriske af alt.

(Jeremias Bog 17:9)

I de sidste dage skal der komme hårde tider. Mennesker vil blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. I det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem!

(2. Timotheus Brev 3:1-6)

Det er ikke let at have med narcissisme at gøre. For du vil opleve en bedragerisk, dominerende ånd. Denne ånd sætter egne ønsker og behov over andres. Den mangler empati. Og den besidder en overdimensioneret sans for egen vigtighed. Narcissistisk misbrug fratager dig din energi og underminerer dit selvværd. Den gør skade på din mentale sundhed og velvære.

Indenfor det kirkelige miljø kan dette også opleves. Her møder du den åndelige narcissisme. Åndelig narcissisme er narcissisme på et helt andet niveau.

Åndelig narcissisme bruger tro, åndelig viden og autoritet til at manipulere andre med, for at få  narcissistisk forsyning, til at booste ego’et. Den åndelige narcissisme består af behovet for kontrol og en indre overbevisning om “min spiritualitet er overordnet de andres”.

Kristne mennesker, som lider af åndelig narcissisme, kan være dragende. Og ofte befinder de sig i en position med en vis formel eller uformel autoritet. Dette giver dem tilladelse til at bedrage og manipulere med “mindre troende”, som er åndeligt åbne og tillidsværdige. Den åndelige narcissisme har en særlig udviklet sans for at se dette.

På denne måde sikrer den åndelige narcissistiske person sig sin narcissistiske forsyning. I den åndelige narcissisme findes et fordrejet, toksisk trosbegreb, og et oppustet syn på egen vigtighed. Den åndelige narcissisme misbruger indflydelse og magt, ved at påføre åndelig skade på andre.

Du kan f.eks. opleve, at åndelig visdom misbruges til at kontrollere og ydmyge dig, i stedet for at inspirere og opmuntre dig.

Du kan også opleve, at blive bombarderet med kærlighedsbomber, efterfulgt af kontrol, udskamning, trusler og ghosting. Kærligheds-bombardementerne hører sammen med åndelige viden i åndelig narcissisme. Det er en strategi, som du ikke må lægge for meget i. For du vil desværre kun for en stund – blive overbevidst om, at du har med en “soulmate” at gøre.

Ghosting beskriver den situation, at en person, som du har haft god kontakt til, pludselig forsvinder eller undlader at svare dig eller tale med dig, uden begrundelse. Og ghosting er en bevidst strategi i den åndelige narcissisme, overfor følsomme og psykisk sårbare mennesker, eller nogle, som på anden vis er følelsesmæssigt investeret i vedkommende.

Den åndelige narcissisme vil også misbruge sin åndelige ekspertise og autoritet til at gaslighte, hvis du tillader dig at stille spørgsmålstegn ved personens gode hensigter. Så du begynder at tvivle på dig selv og din egen dømmekraft. Til du mister din følelse af din identitet.

Den åndelige narcissisme kan være utroligt lumsk og svær at genkende. Den kan være pænt pakket ind i åndelig visdom, generøsitet og fredsfuldhed. Dette er alle sterotyper, som vi anser for gode og medfølende egenskaber. Ikke desto mindre kan disse stereotyper være særdeles bedrageriske. Og den åndelige narcissisme er sig dette fuldt bevidst om sterotypernes velsethed.

Der er flere tegn på den åndelige narcissisme, når du møder den. Det kan f.eks. være, at du oplever en person kaprer en samtale. Du vil se, at samtalen bliver kontrolleret af en anden, som “ved bedst”. Personen kommer gerne frem med sin åndelige magt og ekspertise – uden, at du har bedt om det.

Samtalen bliver kapret under dække af assistance og støtte. Men sandheden er, at den åndelige narcissisme har ingen empati eller interesse i at udveksle ideer med dig. Det handler kun om det, den magtfulde åndelige narcissistiske person kan oplyse dig om. Dine oplevelser har ingen betydning.

Når du bliver såret af samtalen og du siger fra, vil den åndelige narcissisme formentlig bruge gaslighting, for at formindske dine (forståelige) menneskelige følelsesmæssige reaktioner. Den vil afvise dem som irrelevante. Og dit perspektiv vil blive totalt tilintetgjort ved ord-udvekslingen.

Den åndelige narcissisme kan også spille offeret. Og give dig skylden for at være utaknemmelig. – Noget af det særlige karakteristiske ved den åndelige narcissistiske person er, at vedkommende altid agerer som om, at personen selv aldrig laver fejl, men kritiserer gerne andre for deres. Du hører sjældent en åndelig narcissistisk person komme til dig og bede om tilgivelse. Det går kun personens vej.

Den åndelige narcissisme lytter ikke. Og formår ikke at give dig ægte støtte, forståelse og empati. Den nyder derimod at være centrum for opmærksomhed og magt.

Det bedste du kan gøre, for at undgå at blive manipuleret og bedraget af en åndelige narcissistisk person er, at du sætter dine grænser.

Den åndelige narcissistiske person vil ofte manipulere med skriftsteder, som retfærdiggør deres handlinger, og du kan finde andre skriftsteder, som siger noget andet.

Det er vigtigt, at du stoler på din egen dømmekraft. Og at du med det samme siger fra overfor det toksiske i jeres relation. Du kan ikke forvente, at den anden ændrer sig. Du må passe på dig selv først. Og sige fra overfor dysfunktion i det kirkelige miljø.

Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.

(1. Peters Brev 5:5-6)

Læs mere om emnet her

Skriv gerne en kommentar. Det er kun dit navn og kommentar, som bliver offentliggjort, ikke email.

Muligheden for at kommentere forsvinder efter 14 dage.

Følg med på Narcfri

Den åndelige narcissisme