Spring til indhold

(Læsetid: 3 min.) Følgende er skrevet efter inspiration af Daniel Stern og Susan Hart, da de to psykologer er de førende forskere i hjernens psykosociale udvikling fra 0-ca. 23 år.

De første 2 måneder af livet, er det limbiske system aktivt dybt inde i hjernestammen. Barnet imiterer, og spejlneuroner fra omgivelserne hjælper barnet til at modnes socialt.

Allerede når barnet er 2 år gammel, ligner hjernens anatomi den voksnes. Hjernen er dog først færdigudviklet omkring 23 års alderen.

Barnets nervesystem ændrer sig i takt med omsorgspersonens fortolkning af barnet, og parterne fremmer gensidigt hinanden. Derfor er kontakten så vigtig.

Når barnet er 2-6 måneder gammelt, kan det fornemme sig afgrænset fra omverdenen, og indgå i sociale samspil. Barnet er tiltagende nysgerrig og mindre bundet til at imitere de andre.

Barnet begynder selv at vælge handlinger, som svar på kommunikationen. Det kan vise sig som en slags humor.

Hjernens fysiologi udvikler sig, så barnets dybe kropsfølte sansninger forstærkes og reguleres i det sociale samspil.

Omkring 6-12 måneders alderen øges barnets muskelstyrke. Og ved 1 års alderen modnes præfrontal cortex i hjernen, dvs. i det orbitofrontale område. Barnet oplever nu kontinuitet imellem fortid, nutid og fremtid, og udvikler selvbeherskelse, under de rette omstændigheder.

Hippocampus modnes, og det betyder, at barnet kan filtrere information, så hjernen ikke over- eller under stimuleres.

Ved 12-18 måneder udvikler orbitofrontal cortex sig yderligere, og barnet kan regulere følelser bedre. Barnet kan forudse nogle tilstande.

Barnet begynder at separere sig fra omsorgspersonen omkring 14-20 måneders alderen.

Når barnet er 15-18 måneder, begynder det at vise stolthed og flovhed.

Skamfølelser viser sig omkring 12-14 måneders alderen. Skammekanismen hæmmer barnets nysgerrighed og lyst.

Der er ikke mange, med denne tidsånd, som vi lever med i dag, som tror det, men skam er faktisk en medfødt biologisk evne, som tjener til at regulere barnets omnipotente tilstand. Skammen er til for at hjælpe barnet med at balancere selvets udvikling.

Skam er nødvendig for selvregulation og for udvikling af strukturen i et kommende over-jeg, siger Daniel Stern.

Fra 1 1/2-2 års alderen spiller skammen en vigtig rolle i de sociale interaktioner.

12-trins forfatteren John Bradshaw uddyber skammekanismen i bogen “Family Secrets”. Her skelner han imellem den naturlige medfødte skam og den giftige skam. Sidstnævnte er den, som findes i misbrugermiljøer og andre dysfunktionelle familiekonstellationer.

Susan Hart skriver også om den medfødte skam i bogen “Den Følsomme Hjerne”.

Barnet indgår i rolleleg. Og kan føle humørsvingninger og empati, dvs. barnet kan indtage andre personers perspektiv.

I 2 års alderen er barnets basale personlighedsstruktur udviklet.

Omkring 2-4 års alderen vokser den indre dialog. Barnet kan skabe mening og sammenhæng i sin selvbiografi. Barnet kan, med andre ord, selvreflektere og være bevidst om f.eks. det at lyve.

Igennem samspil med omsorgspersonen, udvikler barnet sin evne til at mentalisere, dvs. til at skabe sammenhæng imellem følelser, tanker, behov, mål og grunde. Læs mere om at mentalisere her

Du er velkommen til at kommentere i 14 dage. Herefter forsvinder muligheden.

Du kan altid sende en besked til Narcfri under fanen “Velkommen”.

Følg med på Narcfri

1 tanke om “Barndommen former hjernen mere end vi aner – Skammekanismen”

Der er lukket for kommentarer.

Barndommen former hjernen mere end vi aner – Skammekanismen