Spring til indhold

(Læsetid: 5 min.) Som voksne børn af dysfunktionelle familier skal vi henimod mere følelsesmæssig ædruelighed og væk fra følelsesmæssig fuldskab og galskab. Det kan vi komme ved det indre oprydningsarbejde omkring de 12 åndelige principper med Guds hjælp. 

De 12 åndelige principper er bygget op på nogle universelle sandheder, som i Bibelen kaldes for åndens frugter. Der skal dog arbejdes på dem. Og det kræver en omvendelse af vores oprørske og Guds fjendtlige karakter. 

Der er god hjælp at hente i Bibelen og i andre gudfrygtige åndelige skrifter omkring de åndelige principper, som handler om hvordan vi gebærder os i verden på en sund og sand måde. Og efterhånden afgiver Guds aftryk.

De 12 åndelige principper her i indlægget er bygget op på erfaringer fra voksne børn af alkoholikere og andre dysfunktionelle familier, anonyme sex- og kærlighedsafhængige, medafhængige, alkoholikere, narkomaner og andre 12 trins fællesskaber. Principperne er tænkt til at være vejledende i alle forhold. Det er dog egen tolkning. Det er ikke skrevet på vegne af et 12 trins fællesskab, men ud fra personlige og terapeutiske erfaringer. 

Hvis du vil vide mere om 12 trins programmet, kan du starte med at læse om ACA her

Udgangspunktet for forståelse af principperne er Bibelens indre love, men faktisk er de så universelle, at man også kan finde dem i andre religioner.

I 12 trins programmerne søger vi en Højere Magt, men det er ikke givet, at denne Højere Magt er Bibelens Gud for alle, som kommer i programmet. Der findes mennesker fra forskellige religioner eller ingen religion. Vi er forskellige steder i vores proces. Det drejer sig i 12 trins programmet om, at vi er ansvarlige for vores egen ædruelighed. Og at vi er kommet til den erkendelse, at vi ikke kan klare vores eget liv. Vi har brug for en Højere Magt.

Jeg oplever, at Bibelens Gud hører min bøn. Men det kan være forskelligt for person til person, hvordan de oplever det.

Hvad er et princip ?

Et princip er, ifølge Gyldendals Store Danske Ordbog, et grundlag for noget andet, en begyndelse, en oprindelse, afledt af det romerske udtryk princeps. Et princip er altså en indlysende sandhed, hvoraf andre sandheder udledes til en lov. Og her er tale om en indre lov for sundere adfærd.

Principperne er altid overordnet følelserne. Og som eksempel kan nævnes vores grænser. For når det drejer sig om grænser, er mange følelser ofte på spil. Når vi føler meget, er det ikke altid, at vi også tænker klart. Så har vi de Gudgivne principper til at lede os.

Det er essentielt at forstå vigtigheden af at få sat grænser. Fordi konsekvensen af manglende grænsesætning er, at vi forlader os selv. Vi dissocierer – vidsker os selv ud. Og dette udtrykker en manglende selvrespekt, som udspringer af vores dysfunktionelle familiebaggrund. Vi har aldrig lært at håndtere grænseoverskridende og frygtindgydende adfærd. Men, som voksne børn ved vi nu, at uden grænser bevæger vi os ud på et sidespor.

Når vi arbejder med indre helbredelse, har vi pligt til både at være ærlige overfor os selv og til at være i funktionel kongruens, dvs. at vi både er ærlige overfor os selv og transparante i det ydre, i forhold til det aftryk, vi afgiver til verden. Samtidig med, vi passer på vores grænser. Og ikke udbasunerer alt til alle og enhver.

Her kommer de 12 åndelige principper:

1: Håb

Håbet er mit udgangspunkt. Der et princip om at tænke godt om Gud, mig selv og verden. Og det udleder en indre lov om, at jeg har pligt som menneske, til at have et positiv udsyn. Dette inkluderer et åbent sind og en tolerant attitude, uanset omstændighederne.

Bibelen siger i Romerbrevet 12:12: “Vær altid glade i håbet, udholdende i trængselen og vedholdende i bønnen”. Det er det, jeg tror, Gud ønsker for os. Med håbet ledes vi i en positiv retning. Her lægger vi også offermentaliteten og bitterheden på hylden.

Håbet ligger som en spire, hvorfra al vækst kan begynde.

2: Overgivelse

Når vi overgiver os, giver vi slip på andre mennesker og vores falske forestillinger. Vi accepterer tingenes tilstand. Overgivelse er det første trin i 12 trins programmet. Det er et princip om vores magtesløshed i egen kraft. Og princippet udleder en indre lov, som siger, at jeg ikke magter mit eget liv. Jeg erkender på et dybt plan, hvor afhængig jeg er af en Magt større end mig selv, som for mig er Bibelens Gud. Og denne afhængighed er en sund afhængighed. Den eneste sunde afhængighed, der findes.  

For vi har ikke al magt i himmelen og på jorden, jvf. Bibelens ord. Vi kan på ingen måde kontrollere de vigtige ting i livet, nemlig vores relationer. Og derfor må vi med frygt og bæven give livet over til vores Højere Magt. Til den Gud, som vi forstår ham. Ham, som ser alt, ved alt og kan alt. 

Vi må gerne være afhængige af Gud. Ja, faktisk er det livsnødvendigt. For herfra udspringer nyt liv, kraft og styrke.

Bed gerne mirakel-bønnen til Jesus her

3: Accept

Accept er en naturlig følge af overgivelse. Her indser vi, at vi ikke kan kræve noget af andre mennesker. Og vi kan heller ikke kontrollere andre. Dette udleder en indre lov om, at jeg må acceptere tingenes tilstand og give slip og lade Gud. “Giv slip og lad Gud” er også et slogan, som vi bruger i 12 trins programmet. Det bygger på en dyb åndelig erkendelse af, at Gud er større end os. Han kender alle tanker til bunds. Det gør vi ikke. Gud er desuden en gentleman. Han kontrollerer ingen. Vi må derfor give den samme frihed til andre, ligesom Gud giver den til os.

Det kan stærkt anbefales at læse Søren Kierkegaards bog Kærlighedens Gerninger, hvis du gerne vil i dybden med temaet accept. Her læser du om kærlighedens væsen i kærlighedsrelationer, som tidligere var dig fuldstændig fremmed. Fordi i den dysfunktionelle familie er “kærlighed” altid forbundet med temaer om kontrol, trusler og straf. Accepten beskrives af Søren Kierkegaard som en sorgproces, ud af benægtelse, ængstelse og frygt.

4: Ærlighed

Ærlighed hænger sammen med åbenhed, det næste princip. Uden ærlighed – intet liv. Og dette er et princip, som Gud værner om. Denne bevidsthed udleder en indre lov om, at jeg til stadighed erkender, at Gud er med mig, og ved og stoler på, at Gud er interesseret i det, der kommer fra mit hjerte. Og, at jeg gerne må udtrykke det.

Jeg kommer fra et hjem, hvor man ikke måtte sige, det man havde på hjerte. Og der var familiehemmeligheder, som ingen talte om.

Dette citat oplever mange voksne børn af dysfunktionelle familier. Men heldigvis er Gud interesseret i det. Og det skal du vide. Han elsker det, der bor i dit hjerte, sandheden om dig og din situation. Du må ikke lægge låg på. 

Det lyder måske mærkeligt for os voksne børn af dysfunktionelle familier, men Gud synes faktisk, at du er interessant. Og han vil gerne, at du fortæller alt om dig selv til ham. Gud møder dig lige der, hvor du er. Ikke i din perfektion eller “store åndelighed”, men i din sårbarhed. Midt i alt dit “skidt” vil han møde dig. Og drage dig til sig.

Vi gør meget ud af dette princip i 12 trins programmet. Fordi der er lægedom at finde, når vi åbner op og taler om vores erfaringer, styrke og håb. Ærligt og sårbart. Der er dog nogle ting, som forbliver mellem dig og Gud. Det skønner du selv i samspil med ham.

Nogle af os, skal måske tale med en sponsor, en rejsefælle eller en åndelig vejleder, om hvor meget vi skal dele på møderne. Det må man vurdere og mærke efter individuelt. Men overfor Gud kan du altid være 100% ærlig. For han kender allerede alle ting til bunds. Og vil møde dig præcis lige der, hvor du er.

5: Åbenhed

Forrige princip leder til det næste omkring åbenhed. Det er et princip om, at jeg separerer mig selv fra andres meninger. Jeg tager ejerskab over egne følelser. Og tilstræber at bygge bro mellem mennesker.

Uden åbenhed har vi ingenting med hinanden. Da går vi bare rundt som små individualister eller nikkedukker og passer os selv. Og dette fænomen ser jeg flere steder, bl.a. i nogle folkekirker. Der, hvor Guds kærlighed mangler. Det ville være ønskværdigt, hvis det ikke var på denne måde. For det føles så koldt, når det burde være varmt. Jesus kom jo med Kærlighedsbudet. Det største over dem alle. Vi burde derfor juble og være glade med hinanden i det kirkelige fælleskab. Sådan er virkeligheden dog ikke alle steder. 

Princippet om åbenhed udleder en indre lov om, at jeg er mig bevidst om at være skabt til tosomhed. Ifølge Bibelen har vi brug for hinanden. Vi har brug for fællesskabet. Især fællesskabet med Gud. Desværre har ikke alene folkekirken, men mange danskere et problem på dette område. Vi er berøringsangste og bange for kontakt. Det er virkeligt trist. Men hvad er det, vi er så bange for? Det virker på mig, som om, vi har brug for lægedom og genoprettelse.

6: Villighed

Villighed har med forandring at gøre. Det handler om, at jeg gør noget, som er grænseoverskridende for mig, men ikke desto mindre vigtigt for min personlige udvikling. F.eks. det at tale i en forsamling kan være grænseoverskridende for nogle. Det er også en udfordring, som jeg har svært ved at tage på mig. Den indre lov er, at vi må være villige til at gøre vores del, og så vil Gud gøre resten. Vi skal turde springe ud i det. Ud på det dybe vand. Med villighed viser jeg overfor mig selv, Gud og verden, at jeg tør godt tage et ansvar for mit eget liv, og komme ud over min egen komfort zone. For jeg erkender, der er ingen vækst uden villighed og risici.

Vi kan trygt stole på, Gud vil være med os. Og bruge os ud i det umulige. For Gud skaber en vej, der hvor der ikke findes nogen vej. Ud af modløshed, opgivenhed og depression.

7: Tro

Tro er et princip, som handler om, at vi stoler på, at Gud er der. Og han vil hjælpe os i nøden, også i vores grænsesætning. Guds lov ifølge Bibelen siger, at vi ikke lever på brød alene. Vi lever også på tro. For vi er åndelige væsener. Og Gud længdes efter at komme i kontakt med vores ånd. Vi må derfor række ud i tro, om det så bare er en lille bitte tro, på størrelse med et sennepsfrø. Det er godt nok for Gud. Det kan han bruge. 

Troen er en konsekvens af, at vi har overgivet os til vores Højere Magt. 

8: Tolerance

Tolerance er et princip, som går ud på en erkendelse om, at andre mennesker også har Guds ånd i sig. Og derfor udleder det en lov om, at jeg må være nysgerrig og lydhør overfor hvad Gud vil sige og gøre igennem andre mennesker. Og at jeg ikke bedømmer andre for hurtigt. Vi må give dem en chance.

9: Tålmodighed

Tålmodighed er et princip om, at både jeg selv, men også andre mennesker er Guds elskede væsener. Gud er tålmodig med os alle. Og dette udleder en indre lov, som siger, at jeg MÅ følge ham. Følg mig siger Jesus. For så vil han hjælpe dig med at blive tålmodig. Og dette må jeg stole på er godt nok. For han har en plan, som jeg sjældent forstår til bunds. Hvis jeg overhovedet forstår den. Så jeg må vise tålmodighed. Vi må alle følge Gud i tillid og tålmodighed.

Det er vigtigt at pointere, at vi ikke anvender magt eller bryder en proces, ved at fremtvinge et resultat, som Gud ikke er med i. Vi bliver nødt til at hvile i Guds timing. Og stole på ham. For han kommer aldrig for sent.

Når vi følger Gud, og ikke os selv, vil vi opleve, at tålmodigheden bliver let. 

10: Ydmyghed

Ydmyghed betyder, at jeg erkender vigtigheden af at gøre min del godt, men at jeg samtidig forbliver åben overfor andre måder at gøre tingene på. Dette udleder en indre lov om, at jeg opfører mig ydmygt og ikke har “for høje tanker” om mig selv. Det er nemlig stadig kun Gud, som kan lede mig. Ikke mig selv.

Vi bliver ikke til Gud, på trods af alle de mange åbenbaringer og indsigter.

Men hvad er et ydmygt menneske?

Jeg mener, at hvis man er et ydmygt menneske, så er man et menneske, som har lært vigtigheden af at viske tavlen ren. Ikke at dømme. Og møde andre mennesker med et lyst, åbent og lydhørt sind.

Jeg hører somme tider mennesker sige om sig selv, at de er ydmyge, men faktisk er det kun Gud, der afgør om man er ydmyg eller ej. For ydmyghed er ikke noget, vi kan sige om os selv. Det er frugten af vores ord og handlinger, som afgør det. Det er ikke ydmygt at sige, at man er ydmyg. Det er noget andre kan sige om os, ikke os selv. 

11: Ubetinget kærlighed

Ubetinget kærlighed er et princip, som Gud ikke går på kompromis med. Hvis mennesker vil være tæt på Gud og det guddommelige, så skal vi elske. Dette udleder en indre lov om, at vi har pligt til at kigge efter det guddommelige i andre mennesker, og til at samarbejde med mennesker og Gud.

For Gud gav os sin Kærlighed, uden at vi havde gjort os fortjent til den. Vi blev kaldede til at tilhøre en Kærlig Kraftkilde, som er større end os selv. Og derfor er vi også kaldede til at være ubetingede i kærlighed til andre. Vi skal se på andre med de samme øjne, som Gud ser på os. Nemlig med hans ubetingede kærlighed. Men, det er kun i partnerskab med Gud, vi kan gøre det. Vi kan ikke gøre det i egen kraft. 

Det skal ikke forstås sådan, at man gerne må give sig selv ubetinget hen til en narcissistisk person. Det skal forstås på denne måde, at den største kærlighed, man kan give til en narcissistisk person, er at give slip og overgive personen til Gud. Den ubetingede kærlighed betyder jo ikke, at vi skal være selvudslettende. Og kærligheden skal heller ikke forveksles med masochisme. Det er ikke det, Gud forlanger af os. Gud er sund. Og vi kan ikke ændre på andre mennesker. Det kan kun Gud. Lær om symptomerne på narcissistisk misbrugs syndrom her

12: At dele og vise omsorg

At dele og vise omsorg er et princip, som viser sig i aktiv holdning. Med kærlige ord og handling. Guds lov ifølge Bibelen siger, at han ønsker at bruge os som instrumenter for sin kærlighed, igennem vores delinger og aktive omsorg for hinanden. Der findes mange fortællinger i Det Nye Testamente om dette emne, som f.eks. i Apostlenes Gerninger, i lignelsen om den fortabte søn og i fortællingen om den barmhjertige samaritaner.

De åndelige principper og indre love er Guds love. Derfor er de gode pejlebrikker i forhold til, hvordan vi lærer at leve og sætte grænser på en klar, venlig og god måde. Og nogle gange på en direkte måde. 

Held og lykke med dit helbredelsesarbejde. 

Du kan læse mere om traditionerne i ACA her  

Kommenter gerne på dette indlæg nedenfor, da det til stadighed er i proces hos mig. Kom gerne med sparring på det. Måske har jeg glemt noget, som du sidder inde med.

Du kan kommentere i 14 dage. Herefter forsvinder muligheden.

Du kan altid sende en besked til Narcfri under fanen “Velkommen”.
 
Det er kun dit navn, som bliver publiceret, ikke e-mail. 
 
Følg med på Narcfri

4 tanker om “12 åndelige principper, som holder dig følelsesmæssig ædru”

  1. Hello guys! Nice article Narcfri – Velkommen til min blog om narcissistisk misbrugssyndrom.

  2. Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great post.

  3. Helpful information. Fortunate for me I discovered your site by accident, and I’m stunned why this accident did not take place in advance!

    I bookmarked it.

Der er lukket for kommentarer.

12 åndelige principper, som holder dig følelsesmæssig ædru